Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Utkastet gällande utredningsrapporten om Epoon koulus framtid blev färdig

Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten dras in, konstaterar man i utkastet till utredningsrapport om framtiden för Epoon koulu. Bildningsnämnden behandlar utkastet på sitt möte den 23 januari 2020. – I besluten om Epoon koulu måste staden beakta skolnätet och individernas lärstig som helhet. Utkastet antecknas i det här skedet […]

Avbrott i vattendistributionen i Ölstens 16.1

Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 16.1 mellan kl. 9-15. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare vid ändan av Filarens väg och Grävaregränd. Området var vattnet stängs syns på störningskartan.Störningskarta Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma […]

Stadsstyrelsens beslut 13.1.2020

Deltaljplan, Ölstens port Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen 537, Ölstens port, stadsdel 31, kvarteren 3222-3224 samt gatu- och specialområden. Detaljplanen gäller området vid Småindustrivägen mellan Helsingforsvägen och Entreprenörsvägen i Ölstens, ca 5 kilometer väst om Borgå centrum. Detaljplanen består av ett kvartersområde för icke miljöstörande industri- och lagerbyggnader och två kvartersområden […]