Hoppa till innehåll

Kategori: Hållbar utveckling

Bläddra efter kategori

Många värdefulla åsikter om planerna för Borgå centrum

Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den fortsatta planeringen. Med enkäterna kartlades svåra frågor i anslutning till utvecklingen av Västra Mannerheimleden och torgområdet och samlades önskemål om vad som ännu speciellt borde beaktas i planerna för dessa områden. Trafikens säkerhet och framkomlighet samt […]

Utsläppen av växthusgaser i Borgå har minskat med en femtedel

Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren 2005–2017. Utsläppen har nu för första gången beräknats med en enhetlig ny beräkningsmetod för alla kommuner, och resultaten uppdateras i fortsättningen årligen. Borgå har deltagit i utsläppsberäkningen efter anslutningen till nätverket av kolneutrala kommuner HINKU 2014.

Avskrivna tidningsbuntar finns till försäljning i huvudbiblioteket och Gammelbacka bibliotek

Försäljning av avskrivna tidskrifter börjar i Borgå huvudbibliotek fredagen den 7 februari kl. 10 och pågår till lördagen den 29 februari. Tidningar är framlagda i huvudbibliotekets entréhall.  I Gammelbacka inleds försäljningen fredagen den 7 februari kl. 9 och pågår till fredagen den 28 februari. Tidningarna är framlagda i bibliotekets entréhall.  Ytterligare information: biblioteksfunktionär Katri Vuorikatri.vuori@porvoo.fitfn […]