Hoppa till innehåll

Besvara enkäten Naturen ger välmående – Två picknickkorgar utlottas bland alla som svarat  

Med hjälp av enkäten Naturen ger välmående utreder Borgå stad i vilka naturobjekt Borgåborna trivs bäst, samt hurdana naturupplevelser invånarna har och vilka välfärdsverkningar som fås av naturen.   − Enligt undersökningar påverkas kroppen positivt av att vistas i naturen. Sinnesstämningen höjs, självkänslan blir bättre, blodtrycket sjunker och mängden stresshormon minskar i vår kropp. Redan några minuters vistelse i naturen räcker till att […]