Hoppa till innehåll

Besvara enkäten Naturen ger välmående – Två picknickkorgar utlottas bland alla som svarat  

Med hjälp av enkäten Naturen ger välmående utreder Borgå stad i vilka naturobjekt Borgåborna trivs bäst, samt hurdana naturupplevelser invånarna har och vilka välfärdsverkningar som fås av naturen.   − Enligt undersökningar påverkas kroppen positivt av att vistas i naturen. Sinnesstämningen höjs, självkänslan blir bättre, blodtrycket sjunker och mängden stresshormon minskar i vår kropp. Redan några minuters vistelse i naturen räcker till att […]

Borgå stad får finansiering för främjande av möjligheter till distansarbete

Miljöministeriet har beviljat Borgå stad finansiering för studier av distansarbetets framtida behov och bostadsproduktionen, så att de ska stöda planeringen av planläggningen. Den beviljade finansieringen är totalt 52 500 euro, vilket motsvarar 70 procent av projektets kostnader. Projektarbetet avser Edelfelts strand i Haikoområdet som ska byggas till ett klimatneutralt bostadsområde. Projektet Perillä Edelfeltinrannassa (Framme i Edelfelts […]