Hoppa till innehåll

Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Meddelande 27.2.2020 Kommundirektörer i östra Nyland: Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas Östra Nyland som i dagsläget inte har någon bantrafik alls får inte glömmas när framtida banförbindelser planeras, poängterar kommundirektörerna i östra Nyland. Kommundirektörerna förnyade vid kommundirektörsmötet den 24 februari kravet som de redan tidigare har framfört. – […]

Många värdefulla åsikter om planerna för Borgå centrum

Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den fortsatta planeringen. Med enkäterna kartlades svåra frågor i anslutning till utvecklingen av Västra Mannerheimleden och torgområdet och samlades önskemål om vad som ännu speciellt borde beaktas i planerna för dessa områden. Trafikens säkerhet och framkomlighet samt […]

Utsläppen av växthusgaser i Borgå har minskat med en femtedel

Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren 2005–2017. Utsläppen har nu för första gången beräknats med en enhetlig ny beräkningsmetod för alla kommuner, och resultaten uppdateras i fortsättningen årligen. Borgå har deltagit i utsläppsberäkningen efter anslutningen till nätverket av kolneutrala kommuner HINKU 2014.