Hoppa till innehåll

Stadsdirektören föreslår att tjänsten som bildningsdirektör ledigförklaras på nytt

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår för stadsstyrelsen att tjänsten som bildningsdirektör i Borgå ledigförklaras på nytt. Stadsstyrelsen behandlar förslaget att starta rekryteringen på nytt den 24 maj. Det är meningen att ansökningstiden för tjänsten ska ta slut den 9 juni, så att stadsfullmäktige kan besluta om valet i slutet av juni. Tjänsten som bildningsdirektör förklaras ledig […]

Stadsstyrelsen behandlar Borgås ansökan till kommunförsöket med sysselsättning

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ansökan. Arbets- och näringsministeriet bereder en lagstiftning med vilken en del av arbets- och näringsförvaltningens kundtjänst kan överföras till kommuner som väljs till försöket. Försöken som startas efter den kompletterande ansökan börjar 1.3.2021 och slutar 30.6.2023.