Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 17.2.2020

Sektorernas driftsekonomiska budgetöverskridningar 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att social- och hälsovårdssektorn beviljas rätt att överskrida sin budget för år 2019 med 4,6 miljoner euro och koncernförvaltningen beviljas rätt att överskrida sin budget för år 2019 med 1,3 miljoner euro. Ändring av detaljplan, Västra åstrands daghem Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner […]

Många värdefulla åsikter om planerna för Borgå centrum

Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den fortsatta planeringen. Med enkäterna kartlades svåra frågor i anslutning till utvecklingen av Västra Mannerheimleden och torgområdet och samlades önskemål om vad som ännu speciellt borde beaktas i planerna för dessa områden. Trafikens säkerhet och framkomlighet samt […]