Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.1.2020

Rättelseyrkande över nämndens beslut om att taxibilarna kan stå och vänta på den gamla taxistationens ställe Stadsutvecklingsnämnden godkände begäran om omprövning och vidhöll kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut 13.11.2019 (105 §) om att tillåta taxibilar att stanna vid busstationen på natten. Övriga ärenden  Även de övriga besluten överensstämde med beredningen.  Stadsutvecklingsnämndens föredragningslista/protokoll

Stadsstyrelsens beslut 20.1.2020

Askola kommunstyrelses beslut om en omorganisering av social- och hälsovårdstjänster Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera till Askola kommunstyrelse som sitt ställningstagande att Borgå stad visar sitt intresse för att inleda förhandlingar om en eventuell överförande av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola till Borgå stad fr.o.m. år 2021. Social- och hälsovårdssektorn och finansieringsledningen tar i […]

Ett nytt klient- och patientdatasystem tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänster

Meddelande 27.1.2020: Social- och hälsotjänsternas påminnelser per SMS fungerar inte – de tider som kunderna har bokat är i kraft normalt Borgå stads social- och hälsovårdssektor tar i bruk Tieto Oyj:s klient- och patientdatasystem Lifecare under fredag och lördag 24–25.1. Ibruktagandet av systemet orsakar ett driftavbrott. Avbrottet börjar på fredagen 24.1.2020 klockan 18 och varar […]

Utkastet gällande utredningsrapporten om Epoon koulus framtid blev färdig

Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten dras in, konstaterar man i utkastet till utredningsrapport om framtiden för Epoon koulu. Bildningsnämnden behandlar utkastet på sitt möte den 23 januari 2020. – I besluten om Epoon koulu måste staden beakta skolnätet och individernas lärstig som helhet. Utkastet antecknas i det här skedet […]