Hoppa till innehåll

Begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller också havsområdet – båttrafik ska helst undvikas

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner att begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller även vid sjögränsen. Det är viktigt att åtgärderna för att begränsa coronavirusepidemin beaktas även i havsområdet. Den som åker båt rör sig också från ett ställe till ett annat. Till exempel när man tankar bränsle och gör olika slags anskaffningar ökar kontakterna mellan […]

Möjliga kvalitetsstörningar i vattnet Strömsberg och Karsby 31.3.

Idag har man reparerat en läcka nära Strömsbersvägens och Saxbyvägens korsning. Under reparationsarbetet måste verket stänga ventiler på området. Pga. stängning och öppning av ventiler kan vattnet ställvis vara lite brunt. Vattenverket spolar huvudledningar som bäst. Som följd av ledningsarbetet kan alltså störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några […]