Hoppa till innehåll

Kategori: Utbildning

Bläddra efter kategori

Idrottsplatserna öppnas stegvis

Då skolorna öppnas den 14 maj öppnas också Idrottshallen för närskolans användning. Även idrottsplatser utomhus, så som bollplaner och konstgräsplaner, öppnas då för kommuninvånare och föreningar enligt de turer som finns i reserveringskalendern. På planerna ska iakttas säkerhetsavstånd och begränsningar för sammankomster, vilket fram till 31.5 innebär 10 personer. Toaletter och omklädningsrum vid idrottsplatserna är stängda till slutet av maj. Föreningen ansvarar för att träningarna genomförs i smågrupper på ett sådant sätt att man undviker närkontakter och iakttar de gruppstorlekar och andra anvisningar som statsrådet fastställt.

Närundervisningen börjar – grupperna hålls skilda från varandra och handhygien poängteras

Grundskoleeleverna återvänder till närundervisningen enligt läroplanen torsdagen den 14 maj. Detta betyder att barnet har rätt till undervisning, stöd och handledning som avses i lagen om grundläggande utbildning. När verksamheten har planerats i skolorna i Borgå har man iakttagit anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har gett om övergången till närundervisning.