Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Minnesdagen med anledning av vinterkrigets slut firas fredagen den 13 mars

Kaffetillställningen och samtransporten för firandet av minnesdagen med anledning av vinterkrigets slut är inhiberats. Däremot lägger staden en krans på hjältegravarna kl. 13.15. På minnesdagen ordnar Borgå stad, veteranorganisationerna och församlingarna traditionell fanborg och kransnedläggning vid hjältegravarna. På programmet även kaffetillställning på Borgå finska församlingshem, Lundagatan 5. Gemensam transport för festgästerna kl. 13.00 från Fredsgatans […]

Stadsstyrelsens beslut 9.3.2020

Tillsättande av äldrerådet 2020–2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse ledamöter till äldrerådet för åren 2020–2021. Stadsstyrelsen valde bland ledamöterna också en ordförande och en vice ordförande. Numelin Carl-Johan (ordförande), ersättare Ahlnäs Benita Aartila Ros-Marie (vice ordförande), ersättare Bengt Andergård Dahlqvist Bengt, ersättare Fagerstedt Börje Heinonen Lars, ersättare Korpiluoma Raili Knuuttila Hilkka, ersättare Mieskonen Risto Ruuskanen Tapio, […]

Borgå hälsocentral deltar i den riksomfattande läkemedels dagen torsdagen den 12 mars

Under läkemedels dagen torsdagen den 12 mars delar hälsocentralernas mottagningar och apoteken ut läkemedelskort och ger anvisningar för hur de ska fyllas i. Målet är att alla klienter som använder läkemedel ska ha ett uppdaterat läkemedelskort, som han eller hon alltid tar med sig vid anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster. På läkemedelskortet antecknas alla receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som personen använder.

Bildningsnämndens beslut 5.3.2020

Beviljande av tillstånd till Borgå teaterskola att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst Bildningsnämnden beslöt att: – godkänna Borgå teaterskolas läroplan för teaterkonst enligt den allmänna lärokursen (tvåspråkig undervisning, finska och svenska)– bevilja Borgå teaterskola (huvudman HH Productions/Helena Hasselblatt) tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst från 1.1.2020. Medlem Korpi lämnade en anteckning i protokollet. Övriga […]