Gå till innehåll

Nyheter

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 2.3.2020

Tillsättande av äldrerådet och handikapprådet 2020–2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärenden. Plan för genomförande av markanvändning 2020–2024 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2020-2024 för kännedom. I planen för genomförande av markanvändning anges tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som […]

Läckage vid Finnbyvägen och Tingsgårdsvägen, del av Finnbyvägen stängs 29.2

Längs Finnbyvägen nära Borgbackens vattentag har man hittat ett läckage i huvudvattenledningen. Reparationsarbetena påbörjas på lördag morgon kl. 7.30 med att en del av Finnbyvägen stängs för trafik. Arbetet beräknas vara klart till kl. 16.00. Finnbyvägen stängs mellan Tingsgårdsvägen – Borgbacksvägen. Omvägen går via Tingsgårdsvägen och Violvägen. Vägavsnittet som stängs samt omvägen syns på kartan. […]