• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.6.2017 14:30
Reparationsarbeten påbörjas på måndagen 3.7, detta leder till ett avbrott i vattendistributionen på området

20.6.2017 10:52
Borgå vatten har sedan 2014 använt ett system för att skicka textmeddelande åt kunderna om störningar. Systemet har ...

16.6.2017 13:44
Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Krutkällaregatan på måndagen den 19.6. Pga. ledningsarbetet är vi tvungna ...

14.6.2017 18:12
Ett avbrott i vattendistributionen har orsakat kvalitetsstörningar i vattnet på Tarkis området. Vattenledningarna spolas som ...

22.5.2017 10:23
En vattenledning har sprungit läck vid Kvarnbergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas 23.5.2017 kl. 8.00 och beräknas ...

19.5.2017 15:10
Vattenverket utför ledningsarbeten vid Veckjärvivägen 6 på lördagen mellan kl. 8.00 – 16.00. Under arbetet ...

12.5.2017 15:23
Borgå vatten utför en kundenkät 15.5 - 30.5 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna ...

9.5.2017 7:57
Vattenreservoarerna tvättas och desinficeras i Kvarnbackens och Hammars vattentorn. Tvätten är en del av verkets normala ...

28.4.2017 9:59
Tryckavloppet Borgå vatten byggt från Brasasvägen längs Svartsåvägen till Hermansö reningsverk har blivit ...

21.4.2017 12:05
I Norike vattentag tvättas vattenreservoaren, tvätten är en del av verkets normala underhåll. Under servicearbetet kommer ...