Hoppa till innehåll

Kategori: Beslutsfattande

Bläddra efter kategori

Stadsfullmäktiges beslut 29.1.2020

Bildningstjänster på östra området Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna Markku Välimäkis förslag: ”Beslutet om utbildningstjänster på östra området ska fattas så, att det uppgörs en plan där både Sannäs skola och Ilolan koulu bevaras. De renoveras vid behov och det skaffas hyrbara tilläggsdelar till skolorna. Planen förverkligas i samarbete mellan lokalitetsledningen och bildningssektorn. Bildningsnämnden ska […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.1.2020

Rättelseyrkande över nämndens beslut om att taxibilarna kan stå och vänta på den gamla taxistationens ställe Stadsutvecklingsnämnden godkände begäran om omprövning och vidhöll kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut 13.11.2019 (105 §) om att tillåta taxibilar att stanna vid busstationen på natten. Övriga ärenden  Även de övriga besluten överensstämde med beredningen.  Stadsutvecklingsnämndens föredragningslista/protokoll

Stadsstyrelsens beslut 20.1.2020

Askola kommunstyrelses beslut om en omorganisering av social- och hälsovårdstjänster Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera till Askola kommunstyrelse som sitt ställningstagande att Borgå stad visar sitt intresse för att inleda förhandlingar om en eventuell överförande av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola till Borgå stad fr.o.m. år 2021. Social- och hälsovårdssektorn och finansieringsledningen tar i […]

Stadsstyrelsens beslut 13.1.2020

Deltaljplan, Ölstens port Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen 537, Ölstens port, stadsdel 31, kvarteren 3222-3224 samt gatu- och specialområden. Detaljplanen gäller området vid Småindustrivägen mellan Helsingforsvägen och Entreprenörsvägen i Ölstens, ca 5 kilometer väst om Borgå centrum. Detaljplanen består av ett kvartersområde för icke miljöstörande industri- och lagerbyggnader och två kvartersområden […]