Hoppa till innehåll

Idrottsplatserna öppnas stegvis

Då skolorna öppnas den 14 maj öppnas också Idrottshallen för närskolans användning. Även idrottsplatser utomhus, så som bollplaner och konstgräsplaner, öppnas då för kommuninvånare och föreningar enligt de turer som finns i reserveringskalendern. På planerna ska iakttas säkerhetsavstånd och begränsningar för sammankomster, vilket fram till 31.5 innebär 10 personer. Toaletter och omklädningsrum vid idrottsplatserna är stängda till slutet av maj. Föreningen ansvarar för att träningarna genomförs i smågrupper på ett sådant sätt att man undviker närkontakter och iakttar de gruppstorlekar och andra anvisningar som statsrådet fastställt.

Begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller också havsområdet – båttrafik ska helst undvikas

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner att begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller även vid sjögränsen. Det är viktigt att åtgärderna för att begränsa coronavirusepidemin beaktas även i havsområdet. Den som åker båt rör sig också från ett ställe till ett annat. Till exempel när man tankar bränsle och gör olika slags anskaffningar ökar kontakterna mellan […]