• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.2.2019 16:43
I samband med i brukstagandet av den nya pumpstationen i Kokon konstaterades att en ny avloppsledning läcker. Läckage finns mellan ...

20.2.2019 15:03
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan på torsdagen 21.2 ...

15.2.2019 8:04
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan på måndagen ...

14.2.2019 9:18
Borgå vatten tar ibruk nya pumpstationen vid Kokon. Under vecka 8 utförs det ledningsarbeten på området anknutet till det. ...

1.2.2019 6:41
I Hornhattula och Johannisberg området var det problem med vattendistributionen på morgonen på grund av ett läckage. ...

24.1.2019 15:33
Vattenverket utför ledningsarbeten i Sannäs. Vattnet stängs på ett område i Sannäs 25.1 kl. 8.00 och man ...

22.1.2019 15:45
Det har kommit meddelande om problem i vattendistribution och endel fastigheter är utan vatten. Borgå vatten undersöker orsaken ...

17.1.2019 11:14
En vattenläckage inträffade vid Werner Söderströms gata. Reparationsarbetena slutfördes vid middagstiden. Som ...

12.12.2018 9:28
Borgå vatten vill så här inför julen påminna alla, att avloppet är fel plats för skinkfettet. Den heta ...

27.11.2018 11:48
På Kvarnbackens vattentorn utför man imorgon preliminära arbeten för installation av UV-anläggning. Vattentornet ...