• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.3.2019 12:04
Nyheten uppdaterad 20.3. kl. 13:30. Avloppsarbetna uppskattas bli klara under torsdagen.

18.3.2019 10:05
Uddas området blir utan vatten

13.3.2019 8:48
Ett vattenläckage har upptäckts vid Vårbergavägens och Jägaregatans korsning. Reparationsarbetena har ...

12.3.2019 8:04
Nyheten uppdaterad kl. 11.40

1.3.2019 9:54
Borgå vatten tar ibruk nya pumpstationen vid Kokon. Sättningar i nätet har orsakat fördröjningar med ibruktagandet. ...

20.2.2019 16:43
I samband med i brukstagandet av den nya pumpstationen i Kokon konstaterades att en ny avloppsledning läcker. Läckage finns mellan ...

20.2.2019 15:03
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan på torsdagen 21.2 ...

15.2.2019 8:04
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan på måndagen ...

14.2.2019 9:18
Borgå vatten tar ibruk nya pumpstationen vid Kokon. Under vecka 8 utförs det ledningsarbeten på området anknutet till det. ...

1.2.2019 6:41
I Hornhattula och Johannisberg området var det problem med vattendistributionen på morgonen på grund av ett läckage. ...