• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.11.2017 10:27
Borgå vatten börjar bygga vattentjänstnät på Kerko detaljplaneområde under denna vecka. Arbetena ...

20.11.2017 15:16
Vattnet har stängts på ett område i Ylike pga. att en vattenledning har skadats vid kabelarbeten. Vattenverket hämtar en ...

20.11.2017 11:34
Borgå vatten sanerar vattenledningar och avlopp på Sjösvedsvägen. Arbetet kör igång i vecka 47/2017 och ...

17.11.2017 15:12
Ett litet läckage repareras i Alkrog idag. Reparationsarbetet är flyttat till 20.11.2017. Vattnet stängs kl. 8.00 och man ...

15.11.2017 8:54
Vattenverket utför nätarbeten vid Ölstens / Smultronkärr området. Arbetena påbörjas idag 15.11. Vattnet ...

13.11.2017 11:35
På Företagarvägen i Ölstens har det uppstått en vattenläcka. Reparationsarbeten har påbörjats. ...

12.10.2017 15:35
Miljöhälsovården i Borgå stad uppmanar att undvika bad i Borgå å och vid havsstränder i närheten av ån, i Stadsfjärdens och Haikofjärdens område, ...

29.9.2017 10:47
Kopplingsarbetet som var planerat att göras vid Getporsvägen 28.9 kunde inte utföras pga. en ventil som inte fungerade. Arbetet utförs nu ...

27.9.2017 10:39
Vattenverket utför kopplingsarbeten vid Getporsvägen på torsdagen den 28.9.2017 mellan kl. 8.00 – 16.00. Under arbetet ...

12.9.2017 11:03
Borgå vatten planerar att göra en investering i stadens eget avloppsreningsverk. Dessutom utmanar Borgå vatten andra vattenverk till ...