• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
29.5.2017 16:16
Pia Nurme har beviljats en tjänstledighet på ett halvt år utan lön från uppdraget som Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör fr.o.m. ...

29.5.2017 12:02
Borgå stads ekonomiska situation har under årets första tredjedel utvecklats positivt, framgår det av Borgå stads uppföljningsrapport för ekonomi ...

24.5.2017 8:27
Svar på fullmäktigemotion om övergång att använda parkeringsskiva på hela stadens område Nämnden ...

22.5.2017 20:00
Val av entreprenör för reparationsarbetet i Ungdomshallen och Aurorahallen och budgetändring som gäller ...

17.5.2017 20:16
Ebbo Stengård, ändring av detaljplan Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ändringen av detaljplanen ...

15.5.2017 17:26
Ändring av grundavtalen för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland och Itä-Uudenmaan ...

10.5.2017 8:30
Ansökan om bygglov, Biskopsgatan 24–26, Borgå Borgå stad/lokalitetsledningen ansöker om bygglov för ...

8.5.2017 18:55
Västra enhetsskola Stadsstyrelsen beslutade enhälligt dra upp riktlinjer på grund av kartläggning av alternativ av ...

5.5.2017 8:05
Godkännande av kostnadsberäkningen för projektplaneringsfasen och utkastplanerna i ut- och ombyggnaden av Tolkis skola Beslut: ...

28.4.2017 8:53
Sammanslagning av intervall- och kortvårdsenheten Apollo med Näse sjukhus, mera resurser för hemrehabilitering Social- och hälsovårdsnämnden ...