• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.5.2019 8:21
Borgå stads miljöhälsosektion höll sitt möte den 16.5.2019 där man behandlade följande ...

13.5.2019 18:50
Godkännande av projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan Stadsstyrelsen beslutade godkänna projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan och ...

8.5.2019 8:19
Trafikförsök i centrum under sommaren och hösten Nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet till ny beredning ...

6.5.2019 17:58
Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå sina representanter ...

29.4.2019 19:31
Inlösning av varvsområdet på västra åstranden Biträdande stadsdirektören gjorde ett ...

24.4.2019 18:58
Rapport om Borgå stads välfärdsberättelse 2017–2018 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ...

24.4.2019 10:19
Bygglov; Flervåningshus Guldlistgatan 11/Hellbergsstigen 7, kvarter 462, tomt 4, västra åstranden Flervåningshus, ...

24.4.2019 8:32
Hälsoskogsverksamhet Hälsoskogsverksamhet presenterades för social- och hälsovårdsnämnden. Läs mera om Hälsoskogen i Borgå: ...

17.4.2019 10:22
Ordnande av en koncepttävling för västra åstrandens södra område  Nämnden beslöt av ...

15.4.2019 18:54
Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå sina representanter ...