Hoppa till innehåll

Kategori: Corona

Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden preciserade målet för samarbetsförhandlingarna

Stadsstyrelsen beslutade torsdagen den 26 mars inleda samarbetsförhandlingarna mellan arbetsgivaren och personalen på grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset och av att stadens ekonomi betydligt har försämrats. Fredagen den 27 mars preciserade ledningsgruppen för exceptionella förhållanden målet för samarbetsförhandlingarna i förhandlingsinbjudan den skickade till samarbetskommittén.

Coronaviruset orsakar ett hål på 15–20 miljoner euro i stadens ekonomi – utbetalning av löner avbryts för vissa anställda i kultur- och fritidstjänster

Borgå stad började vidta åtgärder för att sakta ner spridningen av coronaviruset redan i början av mars, innan beredskapslagen togs i bruk. Staden har stängt idrotts-, mötes- och samlingsplatser och grupp- och hobbyverksamheten har avbrutits. Nästan alla skolor har övergått till distansarbete och också tjänster inom småbarnspedagogiken har dragits in på grund av distansarbetena. Resurserna har koncentrerats till brådskande och nödvändiga tjänster, speciellt hälsotjänster, och kommunikationen har effektiviserats betydligt.