Hoppa till innehåll

Utvecklingskoordinator Sara Tallsten är årets medarbetare

Borgå stad har valt utvecklingskoordinator Sara Tallsten från bildningsväsendet till årets medarbetare.Till årets chef valdes servicechef Heli Sjöblom från tjänster som främjar välbefinnande och hälsa och till årets Må bra-agent ungdomsarbetare Karin Strengell. Årets arbetsplats blev Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats – skola, förskola och kök.
Borgå stad delar ut hedersomnämnanden till årets medarbetare, årets chef, årets Må bra-agent och årets arbetsplats varje år. Stadens anställda får nominera kandidater bland personalen. Mottagarna av hedersomnämnanden väljs av stadens arbetarskyddskommitté.

Bildningsnämndens beslut 7.10.2021

Kultur- och fritidstjänsternas strukturella ändringar Bildningsnämnden beslöt enhälligt att förvaltningen för Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola slås samman till en ny konstläroanstalt. Reformen skulle träda i kraft 1.1.2022. Det slutliga beslutet fattas i stadsfullmäktige som en del av budgeten 2022 och personalplanen 2022. Läs pressmeddelandet 1.10.2021 Bildningssektorn behandlade budgeten för år 2022 Ron Liljendal gjorde […]