• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.8.2019 10:42
Förslag till ändring av detaljplan för Borgå Energis förra kontorslokaler och ...

21.8.2019 10:38
Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram 2019-2022 Tapani Eskola föreslog att programs sida 4, kapitel 3.1 ska ...

19.8.2019 19:53
Indikatorerna i stadsstrategin Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner ...

16.8.2019 8:04
Utlåtande med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2018 Bildningsnämnden beslöt att ...

12.8.2019 18:44
– Staten bör förplikta sig att främja Östbanan redan under den pågående regeringsperioden som en del av en ...

12.8.2019 18:28
Planläggningsöversikt 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planläggningsöversikten för år 2019 för kännedom och skicka den vidare ...

26.6.2019 8:16
Ansökningar om bygglov, Tarkmansvägen 2, Majberget Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja byggloven. Byggandet kan ...

24.6.2019 20:35
Utveckling av Kokons sportcentrum Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleds med att skaffa en ...

17.6.2019 19:45
Utredning om Övik Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar godkänna Elin Blomqvist-Valtonen förslag. Blomqvist-Valtonen föreslog att: ...

12.6.2019 21:31
Begäran om avsked från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tuuli Hirvilammi avsked från uppdraget som ersättare i ...