• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.5.2019 19:02
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jere Riikonen avsked ...

22.5.2019 8:38
Bidrag till föreningar och sysselsättningsbidrag år 2019 Social- och hälsovårdssektorn fick sammanlagt 38 ...

22.5.2019 8:31
Trafikförsök i centrum under sommaren och hösten Stadsutvecklingsnämnden godkände att under sommarperioden 2019 ...

20.5.2019 19:29
Utlåtande till avfallsnämnden i Nyland för beredning av beslut om ett transportsystem för slam Stadsstyrelsen beslutade ...

17.5.2019 9:31
Bildningstjänster på det östra området Bildningsnämnden antecknar för kännedom invånarenkätens ...

17.5.2019 8:21
Borgå stads miljöhälsosektion höll sitt möte den 16.5.2019 där man behandlade följande ...

13.5.2019 18:50
Godkännande av projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan Stadsstyrelsen beslutade godkänna projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan och ...

8.5.2019 8:19
Trafikförsök i centrum under sommaren och hösten Nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet till ny beredning ...

6.5.2019 17:58
Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå sina representanter ...

29.4.2019 19:31
Inlösning av varvsområdet på västra åstranden Biträdande stadsdirektören gjorde ett ...